Letartóztatásban a károsult, megugrott a szélhámos, nyomoz a szobalány - Elfeledett szélhámosok nyomában - 1. rész

Szélhámosok mindig voltak, vannak és lesznek. A régi korok szélhámosainak - megemlíthetjük a két Ignácot, Trebischet és Strasznoffot, vagy éppen Hamrák Jánost, aki eladta a Rottenbiller utcát - nevei ismerősen csengnek, ám nemcsak ők alkották e díszes társaságot. Több mint százéves újságokat lapozva, szinte nincs olyan lapszám, ahol ne olvashatnák kisebb-nagyobb stiklikről. Az ő emlékükre indul ez a sorozat, amely múltutazásként épp úgy felfogható, mint elgondolkodtató és tanulságos történetek egész soraként.

Első történetük szélhámosa ismeretlen, azonban története egyszerre vakmerő és megmosolyogtató. Ismeretlenünknek megvan mindene, ami ehhez a szakmához kell, magabiztos, megnyerő és szerencsés. Az 1930-as évek Budapestjén járunk, és ahogy a cím is ígéri, a károsult letartóztatásban, a szélhámos meglépett, a szobalány pedig nyomozni kezd.

Köszönet illeti a forrást, az Arcanum Digitális Tudománytárat, ahol ez a korabeli újságcikk is megtalálható:  https://www.arcanum.hu/hu/adt/

fortepan_6709.jpg

Budapest - 1937 / Fortepan

"A SZEMTELENSÉG BŰNTETTE

Letartóztatásban a károsult, megugrott a szélhámos, nyomoz a szobalány

- Az Est tudósítójától -

»Szemtelenség bűntette« mondják a főkapitányságon arról az agyafurt szélhámos-trükkről, amely tegnap óta a bűnügyi osztály legkipróbáltabb detektívjeit foglalkoztatja.A trükk károsultja Farkas Miksa tőzsdebizományos s a mulatságos helyzetekben bővelkedő esetnek külön tragikomikus részlete, hogy egyelőre nem a szélhámos, hanem a károsult van letartóztatásban. A tőzsdebizományos ugyanis a balatoni Sellő-szálló valutabűnügyének egyik vádlottja és tegnap délelőtt, amikor szélhámosa »dolgozott«, ő vádlotti minőségében éppen vallomást tett a törvényszéken Horváth tanácsa előtt.

A detektívjelentések így számolnak be az esetről:

Kedden délelőtt egy ismeretlen férfi felhívta telefonon Farkas Miksa tőzsdebizományos lakását. A telefonnál Farkasék Bözsi nevű szobalánya jelentkezett.

- Ki lesz ott? - kérdezte az ismeretlen telefonáló.

- A szobalány, kérem szépen.

- Idehallgasson, fiam, én a nagyságos úr ügyvédjének megbízásából beszélek. A nagyságos úr félóra mulva kiszabadul ...

- Kiszabadul a nagyságos úr!! ... Jaj, hála Istennek! ... - ujjongott a szobalány.

- ... de rendes ruhára van szükséges, mert ami rajta van, teljesen tönkrement a fogházban.

Hozzon gyorsan magával egy ruhát,

itt várom a fogház előtt, a Koháry uccai kapunál ...

- Viszem, kérem, viszem, a legjobb ruháját, - lelkendezett a szobalány és a telefonbeszélgetés véget ért.

A detektívek megállapítása szerint a szélhámos, aki intelligensebb ember lehet, tudta, hogy a tőzsdebizományos már hónapok óta vizsgálati fogságban van. Tudta, hogy családja mindent elkövetett ugyan szabadlábrahelyezése érdekében, de az ügyészség nem engedte szabadon s emiatt állandó izgalom színhelye volt a tőzsdebizományos akácfauccai lakása. Tudta azt is a szélhámos, hogy a tőzsdebizományos felesége a főtárgyaláson van, a lakásban tehát valószínűleg csak a szobalány tartózkodik. Trükkjét arra a reményre alapította, hogy a szobalányt annyira megörvendezteti gazdája szabadulásának hírével, hogy az megfeledkezik minden óvatosságról.

Számításában nem csalódott. Farkasék szobalánya félóra mulva izgatottan kereste az ügyészségi fogház Koháry uccai kapuja előtt a nagyságos úr ügyvédjének megbízottját. Nem kellett sokáig keresnie, a kapu alól egy jólfésült, úrikülsejű, huszonötév körüli fiatalember lépett ki.

- Maga jött a Farkaséktól? Elhozta a ruhát?

- Elhoztam, kérem szépen.

- No, adja ide gyorsan, már várnak rá.

A szobalány boldogan átadta a ruhát, a jólfésült fiatalember pedig belépett a fogház kapuján.

És mert úgylátszik, evés közben jön meg a szélhámos étvágya is, újabb félóra mulva megint megszólalt a vizsgálati fogságban ülő Farkas Miksa telefonja. A szélhámos jelentkezett ismét. Kártyanyelven ezt így mondják: »újított«.

- Bözsi, maga az? A nagyságos úr már felöltözött, mingyárt indul haza, előbb azonban ki kell fizetnie ügyvédjét.

- Igenis …

- Nahát, de a nagyságos asszonynál nincs elég pénz. Harminc pengő kellene még.

Gyorsan hozzon ide harminc pengőt,

ugyanott várom, ahol az előbb.

- Jó lesz az én pénzem is, fiatal úr?

- Jó lesz, csak siessen, fiam, mert a nagyságos úr szeretne már otthon lenni.

- Igenis, sietek …

S a gazdája kiszabadulása feletti örömében a derék Bözsi elővette megtakarított pénzecskéjét és loholt vele a Koháry uccába. A jólfésült fiatalember mosolyogva várta a kapuban, számolatlanul zsebébe gyürte a harminc pengőt, aztán elbúcsúzott.

Délben, persze, minden kiderült, amikor Farkasné hazaérkezett. Bözsit csúnyán becsapták. Farkasné a zokogó Bözsivel együtt azonnal bement a főkapitányságra és feljelentést tett a szélhámos ellen. Most detektívek keresik a jólfésült fiatalembert. Bözsi sírva kérte a rendőrtiszteket, engedjék őt is nyomozni, mert addig nem nyugszik, amíg ki nem kaparja az »illető fiatalúr« szemét.

Az engedélyt megkapta. És tegnap óta Bözsi nyomoz. A főkapitányság egyik detektívjével, vitéz Perczel felügyelővel járja a kávéházakat, ahol a pesti szélhámosok ötleteiket gyártják. Keresi a »szemtelenség bűntettének« tettesét.” (Az Est. 28. évfolyam, 118. szám. [1937. május 27.] 9. oldal)

Egy kis kiegészítés: Mi történt Farkas Miksával?

A balatonföldvári Sellő-szálló építkezése körül keletkezett valuta-bűnügyi perben 1937. június 1-jén a Horváth-tanács több vádlottat ítélt fegyházbüntetésre és komoly pénzbírságra. Farkas Miksa bűnrészesség miatt hét hónapi börtönbüntetést kapott, amit a vizsgálati fogság idején maradéktalanul letöltött, így szabadon bocsátották. Az esetről Az Est 1937.június 2-án egy rövid cikkben számolt be. Farkas Miksa ruhájáról és Bözsi harminc pengőjéről továbbra sincs semmi hír.

(Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár)